جلسه همفکری و تبادل نظر پیرامون دوره پنجم طرح شهید احمدی روشن برگزار شد.

.

جلسه همفکری و تبادل نظر پیرامون دوره پنجم طرح شهید احمدی روشن با حضور آقای دکتر چهل‌امیرانی رئیس محترم بنیاد نخبگان استان، آقای دکتر ناصر آق، آقای دکتر مرتضی موسی زاده، آقای دکتر طاهر ازدست، آقای دکتر سیامک عصری، سرکار خانم نیر محمدخانی از اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه درتاریخ 99/7/30 برگزار شد.  در این نشست جزئیات و توضیحات تکمیلی در مورد دوره پنجم این طرح توسط ریاست محترم و کارشناسان بنیاد ملی نخبگان استان آذربایجان غربی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه هر یک از اساتید خبره در راستای اهداف و برنامه های پیش روی طرح خود توضیحاتی ارائه نمودند. در نهایت سرکار خانم دکتر محمدخانی  که یکی از اساتید مجری دوره چهارم طرح شهید احمدی روشن بودند، به منظور آشنایی بیشتر اعضای جدید با این طرح، در گزارشی تصویری، خلاصه‌ای از دستآورد‌های مجموعه خود در سال گذشته را ارائه نموده و تصاویری از اردوی جهادی برگزار شده توسط ایشان را به نمایش گذاشتند.

تاریخ انتشار : 1399/08/07
کد : 89
تعداد بازدید: 247