موفقیت در اجرای طرح شهید احمدی روشن در آذربایجان غربی

طرح شهید احمدی روشن با موضوع "معرفی گیاه زعفران با تغییر نحوه کشت مناسب با شرایط اگرواکولوژیکی دریاچه ارومیه" در آذربایجان غربی - ارومیه به همت خانم دکتر جبارزاده و همکاری دانشجویان مستعد با موفقیت انجام  شد.

طرح شهید احمدی روشن با موضوع "معرفی گیاه زعفران با تغییر نحوه کشت مناسب با شرایط اگرواکولوژیکی دریاچه ارومیه" که توسط خانم دکتر جبارزاده (عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه) و همکاری 8 نفر از دانشجویان مستعد آن دانشگاه در سال 97 آغاز شده بود پس از 8 ماه تلاش با موفقیت و با دستیابی به نتایج مورد نظر به انجام  رسید.

تاریخ انتشار : 1398/08/20
کد : 57
تعداد بازدید: 773