یکشنبه 10 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

اولین جلسه حضوری یکی از طرح‌های منتخب شهید احمدی روشن با حضور دانشجویان منتخب دوره پنجم برگزار شد.

طرح شهید احمدی‌روشن به‌جز بازدهی فردی برای مشارکت‌کنندگان، بازدهی اجتماعی نیز به‌همراه دارد. انباشت دانش و ارتقای سرمایه انسانی یکی از مزایای آن است.

اولین جلسه حضوری یکی از طرح‌های منتخب شهید احمدی روشن با حضور دانشجویان منتخب دوره پنجم برگزار شد. این نشست در تاریخ 99/10/10 با حضور جناب آقای دکتر عصری از اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه و مجری یکی از طرح‌های منتخب شهید احمدی روشن و جمعی از دانشجویان منتخب دوره پنجم طرح شهید احمدی روشن برگزار شد. در این جلسه، دانشجویان طرح ضمن معرفی خود و آشنایی بیشتر با اعضای دیگر هسته، گزارشی از عملکرد خود را ارائه نمودند. در ادامه استاد مجری به سوالات هرکدام از اعضا پاسخ داد و در مورد برنامه پیش‌روی طرح با اعضای تیم خود همفکری کرد.