یکشنبه 10 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

کارگاه مجازی«تبیین قوانین و مقررات بنیاد ملی نخبگان» برگزار شد

 

این کارگاه با هدف تبیین قوانین و مقررات و معرفی تسهیلات و جوایز بنیاد ملی نخبگان، با حضور ریاست محترم بنیاد نخبگان استان آذربایجان غربی، کارشناسان این بنیاد و جمعی از مستعدین و دانشجویان و اعضای هسته‌های نخبگانی طرح شهید احمدی‌روشن در تاریخ 99/10/21 به صورت مجازی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر چهل‌امیرانی، رئیس بنیاد نخبگان استان، وظایف، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌‌های بنیاد ملی نخبگان در راستای پشتیبانی مادی و معنوی از نخبگان کشور را بیان کردند. در ادامه با تاکید بر اینکه بنیاد ملی نخبگان عضو ندارد به تعریف و مقایسه فرد دارای استعداد برتر و فرد نخبه و همچنین شرایط احراز استعداد‌های برتر و نخبگی پرداختند.

در ادامه کارشناسان بنیاد نخبگان استانی در رابطه با طرح‌ها، تسهیلات و جوایز  بنیاد نخبگان در راستای حمایت‌ از مستعدین توضیحاتی ارائه دادند.

در انتهای جلسه و در یک نشست صمیمی پرسش و پاسخ، کارشناسان بنیاد نخبگان استانی به سوالات هریک از حاضرین پاسخ دادند.