مشخصات فردی:

نام: مهدی چهل امیرانی

تاریخ تولد: 1350

تحصیلات: دکترای مهندسی برق- مخابرات ، ‌دانشگاه علم و صنعت ایران ، سال 1388.

دانشیار دانشکده ی فنی-مهندسی دانشگاه ارومیه

پست الکترونیکی: m.amirani@urmia.ac.ir

 

مسئولیت های اجرایی:

- رئیس بنیاد نخبگان استان آذربایجان غربی از آذر ماه 94 تاکنون.

- عضو هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان آذربایجان غربی از تیر ماه 93 تاکنون.

- معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی دانشگاه ارومیه از فروردین 1393  تا اسفند 1394.

- سرپرستی معاونت‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه ارومیه از آبان 1392 تا اسفند 1392.

- مدیریت گروه برق دانشکده فنی دانشگاه ارومیه از فروردین 1391 تا آبان 1392.

- معاونت گروه برق دانشکده فنی دانشگاه ارومیه از آبان 1388 تا فروردین 1391.

- مجری و داوری چند طرح پژوهشی.

- هدایت سه نفر دانشجوی دکتری در حال حاضر.

- تعریف پایان نامه، هدایت و فارغ التحصیل نمودن بیست  نفر دانشجوی کارشناسی ارشد.

- راهنمایی بیش از یکصد و بیست عنوان پروژه کارشناسی برق.